070 - 790 00 06 info@vimmerbyvandrarhem.nu

Villkor intresseanmälan

OBS: Vi godkänner inte hyresgäster som har betalningsanmärkningar. Vi godkänner heller inte husdjur eller rökning i våra fastigheter. Om du gör en intresseanmälan så godkänner du dessa krav.

För att du ska kunna vara med i vår intresselista behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifterna vi sparar beror på om du visar intresse för lokal eller lägenhet. En fullständig lista på de eventuella uppgifter vi sparar om dig och varför finner du nedan.

1. Förnamn & efternamn – Vi sparar ditt namn för att vi ska kunna veta vem det är vi ska kontakta om en lokal eller lägenheter enligt dina önskemål dyker upp.
2. E-postadress – Vi sparar din e-postadress för att kunna kontakta dig.
3. Telefonnummer – Vi sparar ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig om inget svar fås per mail. Vi kan också, vid enskilda fall, börja kontakten per telefon för att få snabbare svar från dig.
4. Städer – Vi sparar information kring vilken eller vilka städer som du finner intressant så vi vet när vi ska kontakta dig.
5. Vad du söker – Vi sparar information kring vad du är intresserad av för att kunna ge dig en bättre service.

Uppgifterna som vi sparar får vi endast då du fyller i dina uppgifter från i vår intresseanmälan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är baserad på en intresseavvägning. Utan uppgifterna kan vi inte ha en intresselista, något som ofta önskas av våra kunder. Dina uppgifter kommer att sparas 24 månader, därefter raderas dem.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan utanför företagskoncernen. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Johan Qvarnström. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud på samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Johan Qvarnström
070 – 790 00 06
info@vimmerbyvandrarhem.nu